^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Javni poziv za zainteresirane osobe za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama - partnerima u projektu "Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka"

U sklopu projekta „Inkluzija korak bliže društvu bez prepreka“ prijavljenog na Otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dostavu projektnih prijedloga osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“, broj poziva: UP.03.2.1.03. u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Zadarska županija s partnerima u projektu objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA

POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA - PARTNERIMA U PROJEKTU

„INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zadarske županije – partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.

 

POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

Broj traženih osoba: 69 pomoćnika u nastavi

Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije - partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - minimalno 20, maksimalno 40 sati tjedno/ puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: u cijelosti

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.

 

UVJETI:

 • najmanje završena srednja stručna sprema,
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,

 

Prednost će ostvariti kandidati koji imaju iskustvo u radu s djecom s teškoćama, koji su sudjelovali u edukacijama za pomoćnike u nastavi i s iskustvom u volontiranju.

Prilikom odabira kandidata vodit će se računa o mjestu prebivališta odnosno boravišta kandidata.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar provest će postupak profesionalne selekcije s kandidatima koji zadovolje formalne uvjete natječaja.

Prije zapošljavanja, odabrani kandidati, dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati nakon selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi.

S kandidatom izabranim za pomoćnika škole – partneri u projektu sklopit će Ugovor o radu na određeno vrijeme u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje, te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail), te sve tražene priloge.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • zamolbu za posao u kojoj je potrebno navesti nazive škola za koje je kandidat zainteresiran za rad. U zamolbi obavezno navesti minimalno 1, a maksimalno 3 preferirane škole. Odabir preferirane škole ne isključuje mogućnost da kandidatu bude ponuđeno izvršavanje poslova pomoćnika u nekoj drugoj školi.
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • presliku osobne iskaznice,
 • životopis,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku potvrde ili uvjerenja o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi – kandidat prilaže ukoliko je završio edukaciju)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su, prije sklapanja pisanog ugovora, dužni školi dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Božidara Petranovića 8

23000 ZADAR

Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena

„Prijava na Javni poziv – pomoćnici u nastavi“

Rok za podnošenje prijave je 18. kolovoza 2017. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte uključujući i 18. kolovoza 2017. godine)

Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 12:00 sati, na pisarnici Zadarske županije, Božidara Petranovića 8, Zadar.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju jednu Prijavu s traženom dokumentacijom, te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Javni poziv objavit će se na službenoj WEB stranici Zadarske županije (http://www.zadarska-zupanija.hr/, www.pomocnici-zadarska.hr) i web stranicama škola partnera u projektu.

KLASA: 602-01/17-01/9

URBROJ: 2198/1-01-17-43

 

Zadar, 4. kolovoza 2017. godine

Popis škola partnera s kojima će, nakon selekcijskog postupka i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju projekta, odabrani kandidati sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, te broj potrebnih pomoćnika u nastavi po školi:

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE

ULICA PETRA ZORANIĆA 2 MASLENICA, 23243 JASENICE  - 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA BENKOVAC

ANTUNA MIHANOVIĆA 21B, 23420 BENKOVAC – 6 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE

POLAČA  147, 23423 POLAČA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR POSEDARJE

ŠPORTSKA 3, 23242 POSEDARJE –  4 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK

1.ULICA BR. 20, 23222 ZEMUNIK DONJI – 2 POMOĆNIKA

6. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA BIBINJE

GUMLA 3B, 23205 BIBINJE - 4  POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PAKOŠTANE

BANA JOSIPA JELAČIĆA 1, 23 211 PAKOŠTANE –  3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA STANKOVCI

STANKOVCI bb, 23422 STANKOVCI –  4 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA BIOGRAD

FRANJE TUĐMANA, 23210 BIOGRAD NA MORU - 1 POMOĆNIK

10. OSNOVNA ŠKOLA VALENTINA KLARINA PREKO

CESTA HRVATSKIH BRANITELJA 39 H, 23273 PREKO – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53, 23233 PRIVLAKA  - 3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ PRIDRAGA

TRG STJEPANA RADIĆA 1, 23226 PRIDRAGA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA LORINIJA SALI

SVETE MARIJE bb, 23281 SALI – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA SVETOG FILIPA I JAKOVA

ULICA UČITELJICE KARMELE PELICARIĆ MARUŠIĆ 10, 23207 SV. FILIP I JAKOV – 3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA ŠKARBNJA

PUT MARINOVACA 9, 23223 ŠKABRNJA  - 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA BARAKOVIĆA RAŽANAC

RAŽANAC X 9, 23248 RAŽANAC –  3 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA SUKOŠAN

JOSIPA PERIČIĆA 15, 23206 SUKOŠAN – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA POLIČNIK

ULICA DR. FRANJE TUĐMANA  68, 23241 POLIČNIK – 2 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA STARIGRAD

JOSE DOKOZE 30, 23244 STARIGRAD PAKLENICA – 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA PAG

ANTE STARČEVIĆA 12, 23250 PAG -  5 POMOĆNIKA

 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA NIN

JURJA BARAKOVIĆA bb, 23232 NIN - 1 POMOĆNIK

 1. OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC

BANA JOSIPA JELAČIĆA 13, 23450 OBROVAC - 1 POMOĆNIK

 1. POLJOPRIVREDNA, PREHRAMBENA I VETERINARSKA ŠKOLA STANKA OŽANIĆA ZADAR

FRANJE TUĐMANA bb, 23000 ZADAR – 7 POMOĆNIKA

24. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 1. HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 40, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 1. PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3, 23000 ZADAR – 2 POMOĆNIKA 

 1. GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/2, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

 1. STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

NIKOLE TESLE 9C, 23000 ZADAR – 2 POMOĆNIKA

 1. SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

OBALA HRVATSKOG ČASNIKA SENADA ŽUPANA 17, 23450 OBROVAC – 1 POMOĆNIK

 1. ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA

PERIVOJ VLADIMIRA NAZORA 3/3, 23000 ZADAR – 1 POMOĆNIK

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007