^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Obavijest o rasporedu održavanja nastave na daljinu

Održavanje nastave na daljinu će se odvijati po ustaljenom tjednom rasporedu za svaki razredni odjel. To znači, da će učiteljice razredne nastave, kao i predmetni učitelji svaki dan slati sadržaje i upute ovisno o tome što učenici imaju po rasporedu za taj dan. Istovremeno, to ne znači da će te upute stizati u realnom vremenu održavanja nastave po satnici koja je vrijedila dok su sjedili u učionicama, niti će se od učenika očekivati da zadano riješe odmah. Učenici će odraditi svoje obaveze u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Praćenje nastave na HTV 3, kao i Sportskoj televiziji je samo pomoć učenicima i učiteljima te nije obavezno, ali je svakako korisno. Obaveze učenika primarno su odraditi zadano od strane njihovih učiteljica i učitelja.

OBAVIJEST

Poštovani roditelji, dragi učenici! 

Sukladno smjernicama MZO i odluci Vlade RH zbog korona virusa od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine u osnovnim i srednjim školama neće se održavati nastava te će krenuti izvođenje nastave na daljinu. 

Upute vezane uz isporuku obrazovnih sadržaja: 

1.Za učenike razredne nastave nastava će se prenositi na HRT 3. Pod nazivom Škola na Trećem svaki dan u sljedećim terminima (prvi dan emitiranja – ponedjeljak, 16. ožujka 2020.)

Raspored prikazivanja Škole na Trećem HRT 3

RAZRED

TERMIN

1.      razred OŠ

8,00 – 10,00 sati

2.      razred OŠ

10,00 – 12.30 sati

3.      razred OŠ

13,00 – 16,00 sati

4.      razred OŠ

16,00 – 19,00 sati

 

 2. Za učenike predmetne nastave svaki dan će biti definiran raspored i pripremljeni sadržaji za online nastavu za osnovni paket predmeta od 4 do 5 sati na dan. Sadržaji će uključivati videosnimku predavanja, kao i dodatne radne materijale.

Sportska televizija će emitirati nastavne sadržaje za predmetnu nastavu u razdoblju od 8,00 do 14,00 sati.

Raspored prikazivanja Sportska televizija (SPTV)

 

RAZRED

TERMIN

PREDMETI

5.      razred OŠ

8,00 – 9.30 sati

MAT, HRV, PRI, ENG, NJEM

6.      razred OŠ

9.30. – 10.45. sati

POV, MAT, PRI, ENG, NJEM

7.      razred OŠ

10.45 – 11.50 sati

MAT, HRV, BIO, GEO

8.     razred OŠ

11.50 – 12.45 sati

HRV, MAT, BIO, ENG, NJEM

Nastava će se održavati od tri do pet školskih sati prema rasporedu koji će se objavljivati na web stranicama škole, MZO-a, Škole za život i stranicama CARNET-a.

Raspored nastave za sve razrede Ministarstvo će objaviti na svojoj web-stranici mzo.gov.hr/, a sve linkove s nastavnim sadržajima i ostale važne sadržaje škola će  objavljivati na svojim internetskim stranicama. Prema uputama MZO školama, razrednici će  svaki radni dan u „virtualnim razredima” od 5. do 8. razreda u osnovnim školama  podsjetiti učenike na dnevni raspored i uputiti ih na sadržaje potrebne za ostvarivanje nastave taj dan. Predmetni nastavnici trebaju davati i upute vezano uz korištenje materijala u udžbenicima te samostalnog rada učenika.

Prisutnost učenika na nastavi prati se uz njihove aktivnosti u „virtualnom razredu”.

Sve obavijesti i upute vezane za nastavu na daljinu (online nastava) su na mrežnim stranicama Škole, a dobivat ćete obavijesti i od svojih razrednika kroz „virtualne učionice”.                                                                                                                         

    Ravnateljica:

                                                                                            Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Virtualne učionice

Za sve učenike online nastava počinje u ponedjeljak, 16. ožujka 2020., prema rasporedu i smjenama koje će odredit MZO i objaviti na mrežnim stranicama.

 

Virtualne učionice – poveznice za pristup

5. razred

Poveznica

6.a razred

Poveznica

6.b razred

Poveznica

7. razred

Poveznica

8. razred

Poveznica

 

Svi učenici koji se putem internet preglednika prijave na sustav Office365 i odaberu aplikaciju Teams bit će vidljivi virtualni kanali kojima su dodjeljeni. 

 

Obavijest o predupisu djece

 

Osnovna škola Zemunik, Zemunik Donji, obavještava roditelje (staratelje) da su OBVEZNI OBAVITI  PREDUPIS DJECE U PRVI (1.) RAZRED OSNOVNE ŠKOLE  u vremenu od 27. do 31. siječnja 2020. godine.  

 PRIJAVU PREDUPISA MOŽETE OBAVITI U ŠKOLI ILI NA BROJ TELEFONA: 023/351-635. Uz prijavu je potrebno navesti: ime i prezime djeteta, datum, godinu i mjesto rođenja, imena roditelja, broj telefona te OIB djeteta.

 Obvezu PREDUPISA u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. imaju djeca koja do 31. ožujka 2020. godine navršavaju šest (6) godina života. 

Početak drugog polugodišta

Image result for početak drugog polugodišta 2020 

 Poštovani roditelji, dragi učenici!

Drugo polugodište počinje u utorak 7. siječnja 2020. godine po rasporedu sati.

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA ŠKOLE

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA ŠKOLE

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zemunik, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje Poziv na pisano testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu. Testiranje će se obaviti u prostoru OŠ Zemunik.

Termin testiranja: 11. prosinca 2019. (srijeda) – 13,15 sati

Vrednovanje kandidata će se provesti pismenim putem u dvije kategorije - informatička pismenost i provjera znanja iz područja:

 1. Statut OŠ Zemunik (dostupan na web stranici Škole http://www.os-zemunik.skole.hr/images/statut.pdf )
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.i 7/17 i 68/18)
 3. Zakon o radu („NN“ br. 93/14, 127/17, 98/19)
 4. Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno –tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi („NN“ br.40/14).
 5. Osnove komunikacijske i računalne pismenosti (Windows explorer, Word, Power Point, Excel, elektronska pošta, operativni sustavi,..)

Usmenom testiranju pristupaju kandidati koji su na pismenom testiranju zadovoljili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova, a isto će biti objavljeno na na web stranici Škole pod rubrikom Natječaji (http://www.os-zemunik.skole.hr/natjecaji ).

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje Konačnu rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno Odluci ravnateljice o načinu vrednovanja kandidata. U slučaju da kandidat prijavljen na natječaj ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu ima jednak, najveći broj bodova s jednim ili više kandidata koji ne ostvaruju prednost pri zapošljavanju, stavlja se na prvo mjesto Konačne rang liste. Ukoliko dva ili više kandidata prijavljenih na natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu imaju jednak, najveći broj bodova, prvo mjesto na Konačnoj rang listi se utvrđuje temeljem redoslijeda utvrđenog odredbama tog posebnog propisa.

Na pisano testiranje (informatička pismenost i provjera znanja) pozivaju se kandidati:

 1.   Mateja Kulaš
 2.   Kristina Mađerić
 3.   Sanja Simić
 4.   Katarina Lerga
 5.   Maja Burčul
 6.   Dijana Puljić Erceg
 7.   Ana Plećaš
 8.   Marija Markulić
 9.   Ivana Serdarević
 10. Emilija Stura
 11. Lucija Bilaver
 12. Helena Vujević
 13. Katarina Šarić

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

OŠ Zemunik

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA

 

Temeljem čl. 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zemunik, Povjerenstvo za postupak vrednovanja kandidata upućuje Poziv na pisano testiranje kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i imaju potpunu i pravodobnu prijavu. Testiranje će se obaviti u prostoru OŠ Zemunik.

Termin testiranja: 11. prosinca 2019. (srijeda) – 13,15 sati

Vrednovanje kandidata će se provesti pismenim putem u dvije kategorije - informatička pismenost i provjera znanja iz područja:

 1. Statut OŠ Zemunik (dostupan na web stranici Škole http://www.os-zemunik.skole.hr/images/statut.pdf )
 2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.i 7/17 i 68/18)
 3. Kurikulum nastavnog predmeta  Hrvatskog jezika za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
 4. Međupredmetne teme u sklopu Nacionalnog kurikuluma https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/nacionalni-kurikulum/125
 5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112-10)  Agencija za odgoj i obrazovanje https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici
 6. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi   Agencija za odgoj i obrazovanje https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici
 7. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132-13)  Agencija za odgoj i obrazovanje https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici
 8. Osnove komunikacijske i računalne pismenosti (Windows explorer, Word, Power Point, e dnevnik-poveznica: https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/01/e-Dnevnik-upute-za-nastavnike.pdf, elektronska pošta, operativni sustavi,..)

Usmenom testiranju pristupaju kandidati koji su na pismenom testiranju zadovoljili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova, a isto će biti objavljeno na na web stranici Škole pod rubrikom „Natječaji“ (http://www.os-zemunik.skole.hr/natjecaji ).

Kandidati su dužni sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati koji ne mogu dokazati identitet i kandidati koji dođu nakon naznačenog vremena, neće moći pristupiti testiranju. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.

Povjerenstvo za vrednovanje utvrđuje Konačnu rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova sukladno Odluci ravnateljice o načinu vrednovanja kandidata. U slučaju da kandidat prijavljen na natječaj ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu ima jednak, najveći broj bodova s jednim ili više kandidata koji ne ostvaruju prednost pri zapošljavanju, stavlja se na prvo mjesto Konačne rang liste. Ukoliko dva ili više kandidata prijavljenih na natječaj ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnom propisu imaju jednak, najveći broj bodova, prvo mjesto na Konačnoj rang listi se utvrđuje temeljem redoslijeda utvrđenog odredbama tog posebnog propisa.

Na pisano testiranje (informatička pismenost i provjera znanja) pozivaju se kandidati:

 1.   D. Lovrić
 2.   M. Krnčević
 3.   K. Vukić
 4.   K. Serdarević Pinčić
 5.   I. Čavlina
 6.   D. Gulan
 7.   I. Dubravica
 8.   I. Šušić
 9.   B. Bilosnić
 10. R. Ljubičić
 11. M. Pestić
 12. M. Karlović
 13. I. Anđelić

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

OŠ Zemunik

Obavijest

                                 Image result for škola vas čeka

                                  Dragi učenici, s radošću vas očekujemo sutra u Školi.

                                  Djelatnici OŠ Zemunik

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007