^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Ovdje možete preuzeti:

Školski kurikulum

za 2020./2021.

Godišnji plan i program rada škole

za 2020./2021.

Plan nabave za 2020.
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitka
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Financijska izvješća za razdoblje od 1.siječanj 2019. do 31. prosinac 2019.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2019./2020.
Upisnik  
Zahtjev za pristup informacijama  
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija  
Odluke o imenovanju službenika za informiranje
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i postavljanje upita
  Katalog informacija
Godišnje izvješće za 2019.
Godišnje izvješće
 Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora

 
 Procedura o blagajničkom poslovanju
Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga 
 Dopuna plana nabave za 2019.
 Plan nabave za 2020.
 Financijski plan za 2020.s projekcijama 2021.-2022.
Obrazloženje financijskog plana od 2020. - 2022.    

Financijski izvještaj od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.

Pravilnik o radu

ŠKOLSKI KURIKULUM

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE 2019./2020.

 

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zemunik

 

Statut škole

Plan nabave za 2019. - dopuna

 
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
Godišnje izvješće za 2018. godinu  
 Financijski plan za 2019. s projekcijama 2020. - 2021.  
 Obrazloženje financijskog plana 2019-2021
 Obrazloženje prijedloga prvih izmjena financijskog plana 2018.
 Plan nabave za 2019. godinu
Godišnji plan i program rada 2018./2019.

Školski kurikul 2018./2019.

Proceduru praćenja i naplate prihoda i primitaka

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2017.
Godišnje izvješće za 2017. godinu
Godišnje izvješće
 Plan nabave za 2018.  
 Financijski plan 2018. - 2020.  
 Obrazloženje financijskog plana 2018. - 2020.  
Plan nabave za 2018.

Financijska izvješća za 2017. + bilješke

 

 

Godišnji plan i program rada 2017./2018.
Školski kurikul 2017./2018.
Plan nabave za 2017.  
Obrazloženje financijskog plana 2017. - 2019.  
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2017  
Financijska izvješća za 2016. + bilješke

 ,

 

Financijske tablice  
Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI  
Godišnji plan i program
Kurikul  
Plan nabave  
Procedure o stvaranju ugovornih obveza  
Katalog informacija  
Statut škole  
Izvedbeni školski plan i program građanskog odgoja i obrazovanja
Financijska izvješća za 2014. godinu
Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014. godine
Odluka o objavi Pravilnika o radu
Plan nabave za 2015. godinu
Pravilnik o radu
Fiskalna odgovornost za 2014. godinu
Pravilnik o kućnom redu
Etički kodeks
Statutarna izmjena 1, 2, 3 1, 2, 3
 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Financijska izvješća za 2015. godinu

Prijedlog financijskog plana za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

 

 

 

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007