^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

NATJEČAJ

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17 i 68/18.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zemunik, Zemunik Donji,  ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, donijela je Odluku o  raspisivanju 

N A T J E Č A J A

za radno mjesto 

  1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog radnog vremena.

Opširnije:NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 107. stavka 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713., 152/14., 7/17 i 68/18) i članka 6. Pravilnika o radu OŠ Zemunik, Zemunik Donji,  ravnateljica  Osnovne škole Zemunik raspisuje 

N A T J E Č A J

ZA  RADNO MJESTO 

TAJNIK/CA  ŠKOLE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

Opširnije:NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 7/17 i 68/18.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavana u OŠ Zemunik, Zemunik Donji,  ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, donijela je Odluku o  raspisivanju

 

N A T J E Č A J A

za poslove: 

  1. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog radnog vremena.
  2. UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, na određeno vrijeme, 11 sati tjedno, do povratka radnice s roditeljskog dopusta.

Opširnije:NATJEČAJ

NATJEČAJ

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/12,  94/13, 136/14 – RUSRH,152/14, 7/17, 68/18) i članka 60. Statuta  Školski odbor Osnovne škole  Zemunik, Zemunik Donji, raspisuje: 

 

        NATJEČAJ 

         za imenovanje ravnatelja/ice

Opširnije:NATJEČAJ

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007