^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Natječaj za radno mjesto: spremačice/spremača

Na osnovi članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 12. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te članka 72. Statuta Osnovne škole ZEMUNIK, Zemunik Donji, ravnateljica Škole raspisuje

                                                  N A T J E Č A J

                                                           Za poslove:

  1. SPREMAČICE/SPREMAČA, na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme bolovanja,

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Uz prijavu za natječaj priložiti:

  •  dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,
  • životopis,
  • domovnicu,
  • potvrdu da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak.

 Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon propisanog roka neće se razmatrati. Podnositelji molbi bit će obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.

 Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK, 23222 ZEMUNIK DONJI, I. ulica br. 20 (za natječaj)

 

U Zemuniku 22. veljače 2016. godine

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                             Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007