^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Javni poziv

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN. br. 57/12.) i Zakona o odgoji o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji raspisuje

                                                              J  A  V  N  I    P  O  Z  I  V

     za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 1. UČITELJ/ICA POVIJESTI, 1 izvršitelj

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja.

                 UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
  5. Presliku dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ
  6. Presliku ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojim kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje. Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Pismene ponude dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK, Zemunik Donji

  1. Ulica br. 20

23222 ZEMUNIK DONJI

 Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.

                                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                   Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007