^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Natječaj za radno mjesto: Učitelj razredne nastave

Na osnovi članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 12. stavak 2.  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 79. Statuta škole, ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, raspisuje

N A T J E Č A J

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove:

 

-  UČITELJA RAZREDNE NASTAVRE (M/Ž), 2 izvršitelja, na određeno puno radno vrijeme (1 godina),

UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti: - dokaz o potrebnoj stručnoj spremi,

  • životopis,
  • domovnicu,
  • dokaz da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak.,
  • dokaz da je bez staža ili da ima manje od jedne godine.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Škole, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune prijave kao i prijave dostavljene nakon propisanog roka neće se razmatrati. Podnositelji molbi bit će obaviješteni o rezultatu izbora u zakonskom roku.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK, ZEMUNIK DONJI,  I. ulica br. 20, 23222 ZEMUNIK DONJI (za natječaj) 

U Zemuniku, 4. studenog 2014. godine.

Ravnateljica:

Božena Župan, dipl. bibl.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007