^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Poziv za dostavu ponuda - Škola u prirodi

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

Broj poziva

2./2019.--2020.

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

 

 

 

Ime škole:

OŠ V. Nazora Škabrnja           OŠ Zemunik

Adresa:      

Put Marinovca 9                       I. ulica br. 20

Mjesto:

ŠKABRNJA                             Zemunik

Poštanski broj:

23223                                        23 222 

                                           

2. 

Korisnici usluge su učenici

četvrtoga  (4.)

razreda

                                                                                    

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 a)    Škola u prirodi

2                 dana

1           noćenje

 

b)    Višednevna terenska nastava

dana

noćenja

 

c)     Školska ekskurzija

         dana

        noćenja

 

d)     Posjet

dana

noćenja

                                                                                                                                   

4.

Odredište  

Upisati područje ime/imena države/država

 

a)     u Republici Hrvatskoj  

1  DAN: Hrvatsko zagorje (Trakošćan)

2  DAN: Zagreb

 

b)     u inozemstvu

 

 

5.

 

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

od   29.

travnja

do  30.

travnja

2020.

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 
   


 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)  Predviđeni broj učenika

     45

 

 

b)  Predviđeni broj učitelja

      4

 

c)  Očekivani broj gratis ponuda za učenike

      4

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Škabrnja – Zemunik Donji

 

Usputna odredišta

1.DAN: Krapina (muzej, ručak); 

              Trakošćan  (večera, noćenje, doručak)

2.DAN: Zagreb (muzej vlakića, Grič, ručak, 

                             ZOO

 

Krajnji cilj putovanja

 

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

a) Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

DA

 

b) Vlak

 

 

c) Brod

 

 

d) Zrakoplov

 

 

e) Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s X  jednu ili više mogućnosti smještaja

 

a) Hostel

 

 

b)      Hotel 

Hotel       ( *** ili ****)

 

c) Pansion

 

 

d) Prehrana na bazi polupansiona

ručak (Krapina),  večera i doručak (Trakošćan)

 

e)     Prehrana na bazi punoga

          pansiona

 

 

f) Drugo (upisati što se traži)

ručak (Zagreb)

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X  (za  e)

 

a) Ulaznice za 

Krapinski muzej pračovjeka (Krapina); dvorac Trakošćan (Trakošćan);

Muzej vlakića (Zagreb);

ZOO (Zagreb)

 

b)    Sudjelovanje u radionicama

 

 

c)     Vodiča za razgled grada

 

 

d)    Drugi zahtjevi

 

 

Prijedlog dodatnih sadržaja koji

e)     mogu pridonijeti kvaliteti realizacije 

 

                                                                                                                                   

11.   U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati

(za br. 12)

              a)       posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na                putovanju

X

           zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i b) boravka u inozemstvu 

 

           c)     otkaza putovanja

X

           troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u  d) slučaju nesreće i bolesti

 

           e)     oštećenja i gubitka prtljage

 

12.        Dostava ponuda

 

       Rok dostave ponuda je 

23. prosinca 2019. 

 

OŠ „Vladimir Nazor“

Put Marinovca 9,

 23223 Škabrnja 

 

S NAZNAKOM

"ŠKOLA U PRIRODI - NE OTVARAJ"

 

Javno otvaranje ponuda održat će se u OŠ Zemunik, I. ulica br. 20, 23 222 Zemunik

OŠ Zemunik, 27.12.2019.

u 10.00  sati.

       

 

 1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
  1. Dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije.
  2. Presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paketaranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.
 2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:
  1. dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).
  2. dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu).

Osiguranje od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

 1. prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima
 2. osiguranje odgovornosti i jamčevine 2) Ponude trebaju biti :
  1. u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima
  2. razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.
 • U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.
 • Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike .

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.

 

 

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007