^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Školski odbor

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave objavljenom dana 17. rujna 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2018. godine izabrana ANĐELA ŠARE, diplomirana učiteljica razredne nastave, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu dana 10. listopada 2018. godine.                                  

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                            Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice hrvatskog jezika objavljenom dana 17. rujna 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2018. godine izabrana KRISTINA SERDAREVIĆ PINČIĆ, prof. hrvatskog jezika i književnosti, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu dana 10. listopada 2018. godine.                                  

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                            Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika objavljenom dana 17. rujna 2018. godine na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na sjednici održanoj dana 9. listopada 2018. godine izabrana MARINA ŽILIĆ, mag. educ. engleskog jezika i književnosti, koja udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanom sklopljen ugovor o radu dana 10. listopada 2018. godine.                                  

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                            Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Temeljem članka 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovna škola Zemunik, objavljuje

O B A V I J E S T

Prema natječaju objavljenom 8. ožujka 2018. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Zemunik:

Opširnije:Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

  1. Naziv i sjedište naručitelja: Osnovna škola Zemunik, I. ulica br. 20, 23222 Zemunik Donji
  1. Predmet:

        Organizacija višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtoga razreda

  1. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, odredište Hrvatsko zagorje – Zagreb, za učenike četvrtoga razreda u školskoj 2017./2018. godini, na javnom otvaranju ponuda 21. veljače 2018. s početkom u 12:30 sati je ustanovilo da na javni poziv nije pristigla ni jedna ponuda.
  1. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, odredište Hrvatsko zagorje – Zagreb, za učenike četvrtoga razreda u školskoj 2017./2018. godini, odlučilo je ponoviti javni poziv.

 

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

NAZOČNI:  Marijan Pranjić, Tina Perić, Josipa Stevanja, Tomislav Perić, Dalibor Pinčić, ravnateljica i tajnica škole.

NENAZOČNI: Marijana Dujak i Božidar Paleka  (opravdali izostanak).

 Pročitan Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 12. siječnja 2107. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom pročitan

                                                                  DNEVNI RED:

 Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu matematike na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta,

  1. Donošenje Odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja/icu povijesti.

Na isti nije bilo primjedbi.

Opširnije:Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007