^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora

            IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

            ODRŽANE DANA 5. STUDENOGA 2015. GODINE S POČETKOM

            U 12 SATI

 

NAZOČNI: Marijan Pranjić, Marijana Dujak, Tina Perić, Dalibor Pinčić, Leo Nemet, ravnateljica škole i tajnica škole.

 NENAZOČNI: Ivica Šarić, Josip Marušić (opravdali izostanak).

 Usvojen Zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane dana 24. rujna 2015. godine.

 

                                                                        Dnevni red:

 

 1. Rješavanje prispjelih molbi za poslove:
 • Učitelja/ice prirode 1,5 sati tjedno, na određeno vrijem do povratka radnice s rodiljnog dopusta.
 • Učitelja/ice glazbene kulture, 6 sati tjedno, do dobivanja suglasnosti MZOS-a, odnosno na neodređeno vrijeme,

 

 1. Usvajanje Pravilnika o kućnom redu,
 2. Usvajanje Etičkog kodeksa,
 3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta škole,
 4. Imenovanje povjerenstva za izvanučioničku nastavu,
 5. Imenovanje povjerenstva za popis imovine za 2015. godinu,
 6. Razno
 1. 1.). Za učitelja/icu prirode za 1,5 sati tjedno nastave do povratka radnice s rodiljnog dopusta primljena Jelena Lončar, dipl. ing. biologije.

- Za učitelja/icu glazbene kulture za 6 sati tjedno nastave do dobivanja suglasnosti MZOS-a primljen Grgo Ivković, sveučilišni prvostupnik glazbene pedagogije.

 

 1. 2. ). Usvojen Pravilnik o kućnom redu.
 2. 3.). Usvojen Etički kodeks.
 3. 4.). Usvojene izmjene i dopune Statuta škole.
 4. 5.). Povjerenstvo za izvanučioničku nastavu:

- razredni učitelj

- ravnateljica

- predstavnik roditelja

- predstavnik učenika (za učenike od V. do VIII. razreda - bez prava u odlučivanju).

 1. 6.). Imenovano je povjerenstvo za popis imovine za 2015. godinu i to:
 2. Ante Šare, predsjednik povjerenstva,
 3. Tomislav Paleka, član,
 4. Leo Nemet, član,
 5. Božo Bičić, član,
 6. Ivica Miljanić, član.

 

 1. 7.). Članovi upoznati da je s radom počela školska kuhinja. Prostor školske kuhinje iznajmljen po natječaju koji je bio objavljen na stranici Škole RAFAEL-u j. o. o za ugostiteljstvo i turizam iz Nina.

 

 

Sjednica završila s radom u 13,30 sati.

 

 

                           Zapisničar:                                                                       Predsjednik Šk. odbora:

 

                   Miljenka Prenđa Sarić                                                               Marijan Pranjić, prof.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007