^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Izvod iz zapisnika školskog odbora - 16. veljače 2016.

                               IZVOD IZ ZAPISNIKA ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 16. VELJAČE 2016.

                                                               GODINE S POČETKOM U 12,45 SATI

 NAZOČNI: M. Pranjić, T. Perić, I. Šarić, D. Pinčić, ravnateljica i tajnica.

 NENAZOČNI: J. Marušić, L. Nemet, M. Dujak (opravdala izostanak).

 

                                                                    DNEVNI RED:

  1. Donošenje odluke o sređivanju imovinsko pravnih odnosa između OŠ Zemunik i Općine Zemunik,
  2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu,
  3. Razno
  1. 1.). Donesena odluka o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za suvlasništvo nad šk. igralištem. Suglasnost će se uputiti Županijskoj skupštini na odobrenje.

 Ad 2.). Usvojeno Financijsko izvješće za 2015. godinu.

Ad 3.). Članovi šk. odbora upoznati sa zahtjevima škole upućenim Upravnom odjelu za društvene djelatnosti a u svezi postavljanja zaštitne ograde na ulazu u školu, postavljanju video nadzora, izmjeni vanjske i unutarnje stolarije i dobivanju energetskog certifikata.

Sjednica završila s radom u 13,20 sati.

                                 Zapisničar:                                                                  Predsjednik Šk. odbora:

                        Miljenka Prenđa Sarić                                                           Marijan Pranjić, prof.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007