^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Školski odbor

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 12. siječnja 2017.

NAZOČNI: M. Pranjić, J. Stevanja, M. Dujak, D. Pinčić, T. Perić, T. Perić, B. Paleka, i ravnateljica B. Župan

NENAZOČNI: M. Prenđa Sarić, tajnica škole.

Predsjednik Školskog odbora pročitao je Zapisnik sa  konstituirajuće sjednice školskog odbora održane dana 9. siječnja 2017. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom je predložio

                                                                                   DNEVNI RED:

  1. Rješavanje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice s održavanja trudnoće.
  2. Razno

Ad 1.). Za učiteljicu razredne nastave, do povratka radnice s održavanja trudnoće jednoglasno primljena MARTINA KOTARŠĆAK, dijete poginulog hrvatskoga branitelja.

Ad 1.). O drugoj točki dnevnog reda nije se raspravljalo.

                                   Zapisničar:                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                      Josipa Stevanja, prof., v. r.                                                            Marijan Pranjić, prof., v. r.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007