^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Temeljem članka 114. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.), a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Osnovna škola Zemunik, objavljuje

O B A V I J E S T

Prema natječaju objavljenom 8. ožujka 2018. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Zemunik:

Opširnije:Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

 

  1. Naziv i sjedište naručitelja: Osnovna škola Zemunik, I. ulica br. 20, 23222 Zemunik Donji
  1. Predmet:

        Organizacija višednevne izvanučioničke nastave za učenike četvrtoga razreda

  1. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, odredište Hrvatsko zagorje – Zagreb, za učenike četvrtoga razreda u školskoj 2017./2018. godini, na javnom otvaranju ponuda 21. veljače 2018. s početkom u 12:30 sati je ustanovilo da na javni poziv nije pristigla ni jedna ponuda.
  1. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude, a za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, odredište Hrvatsko zagorje – Zagreb, za učenike četvrtoga razreda u školskoj 2017./2018. godini, odlučilo je ponoviti javni poziv.

 

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

NAZOČNI:  Marijan Pranjić, Tina Perić, Josipa Stevanja, Tomislav Perić, Dalibor Pinčić, ravnateljica i tajnica škole.

NENAZOČNI: Marijana Dujak i Božidar Paleka  (opravdali izostanak).

 Pročitan Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 12. siječnja 2107. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom pročitan

                                                                  DNEVNI RED:

 Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu matematike na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta,

  1. Donošenje Odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja/icu povijesti.

Na isti nije bilo primjedbi.

Opširnije:Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 12. siječnja 2017.

NAZOČNI: M. Pranjić, J. Stevanja, M. Dujak, D. Pinčić, T. Perić, T. Perić, B. Paleka, i ravnateljica B. Župan

NENAZOČNI: M. Prenđa Sarić, tajnica škole.

Predsjednik Školskog odbora pročitao je Zapisnik sa  konstituirajuće sjednice školskog odbora održane dana 9. siječnja 2017. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom je predložio

                                                                                   DNEVNI RED:

  1. Rješavanje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice s održavanja trudnoće.
  2. Razno

Ad 1.). Za učiteljicu razredne nastave, do povratka radnice s održavanja trudnoće jednoglasno primljena MARTINA KOTARŠĆAK, dijete poginulog hrvatskoga branitelja.

Ad 1.). O drugoj točki dnevnog reda nije se raspravljalo.

                                   Zapisničar:                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                      Josipa Stevanja, prof., v. r.                                                            Marijan Pranjić, prof., v. r.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice s održavanja trudnoće,  objavljenog na mrežnim stranicama Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. prosinca 2016. godine, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 12. siječnja 2017. godine izabrana MARTINA KOTARŠČAK, magistra primarnog obrazovanja, dijete poginulog branitelja.                                         

                                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                        Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu matematike

                    Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za učitelja/icu MATEMATIKE, na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta,  objavljenog na mrežnim stranicama Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. veljače 2017. godine, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 2. ožujka 2017. godine izabran TOMISLAV MARUŠIĆ, prvostupnik matematike.                                        

                                                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                             Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč., v. r.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007