^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Obavijest o izboru kandidata za učitelja razredne nastave

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj  za učitelja/icu  razredne nastave na određeno vrijeme, do povratka radnice s održavanja trudnoće, objavljen dana 29. prosinca 2016. godine na stranicama Zavoda za zapošljavanje i stranici Osnovne škole Zemunik, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 11. siječnja 2017. godine izabrana Martina Kotarščak, magistra primarnog obrazovanja, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                                    Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Zapisnik povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika

Sastanak je započeo u 17:00  u prostorijama Osnovne škole Zemunik.

 

Prisutni:

 • Marin Pavičić, ravnatelj OŠ Vladimira Nazora-Škabrnja
 • Božena Župan, ravnateljica, OŠ Zemunik
 • Tomislav Paleka, razrednik 8. razreda OŠ Zemunik
 • Silvana Šalina, razrednica 8.a OŠ Nazora-Škabrnja
 • Anica Galešić, razrednica 8.b OŠ V. Nazora-Škabrnja
 • Hrvoje Ćurković, roditelj predstavnik 8. razreda OŠ Zemunik
 • Marina Ivković, roditelj predstavnik 8.a
 • Ivana Šegarić, roditelj predstavnik 8.b
 • Emma Dražić, učenica 8. razreda OŠ Zemunik
 • Anastazija Bubnjar, učenica 8.a
 • Lucija Kardum, učenica 8.b

 

Na osnovi članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja ravnatelj je imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika osmih razreda a to su ranije spomenute  prisutne osobe.

 

Sukladno članku 14. St. 6. Pravilnika obveze Povjerenstva su:

 

 • Donijeti odluku o datumu i sadržaju javnoga poziva za ekskurziju učenika
 • Odrediti datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda
 • Odabrati ponudu, na temelju prispjelih ponuda

 

Predsjednica povjerenstva; Anica Galešić je izvjestila prisutne članove povjerenstva da je na adresu škole pristiglo 7 ponuda u zatvorenoj omotnici koje će se otvoriti na ovom sastanku povjerenstva i između njih odabrati tri agencije koje će  biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira  ekskurzija.

Opširnije:Zapisnik povjerenstva  za izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika

Obavijest kandidatima o izboru po objavljenom natječaju od 21. rujna 2016.

SVIM KANDIDATIMA

                   Obavještavaju se kandidati, učesnici natječaja koji je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, od 21. rujna 2016. godine, da je Školski odbor na sjednici održanoj dana 4. listopada 2016. godine donio slijedeću odluku o izboru kandidata:

 

 • Učitelja/ice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zapošljavanje Božice Baždarić, diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik koja u potpunosti ispunjava uvjete natječaja.
 • Učitelja/ice matematike na puno određeno radno vrijeme, do povratka radnice s neplaćenog dopusta, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zapošljavanje Tomislava Marušića, prvostupnika matematike.
 • Učitela/ice glazbene kulture, na nepuno neodređeno radno vrijeme 13 sati ukupnog tjednog zaduženja, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor dao je prethodnu suglasnost za zapošljavanje Tee Slavica, magistre muzike, koja u potpunosti ispunjava uvjete.
 • Učitelja/ice prirode, na određeno vrijeme, 3 sata tjedno nije stigla nijedna prijava te na prijedlog ravnateljice, Školski odbor  daje prethodnu suglasnost da se prof. biologije zadužuje sa 3 sata prekovremenog rada.

                                                                                                                        

                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

  Dostavlja se:

 1.  Web stranica škole,
 2. Pismohrana

 

 

Izvod iz zapisnika školskog odbora - 16. veljače 2016.

                               IZVOD IZ ZAPISNIKA ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 16. VELJAČE 2016.

                                                               GODINE S POČETKOM U 12,45 SATI

 NAZOČNI: M. Pranjić, T. Perić, I. Šarić, D. Pinčić, ravnateljica i tajnica.

 NENAZOČNI: J. Marušić, L. Nemet, M. Dujak (opravdala izostanak).

 

                                                                    DNEVNI RED:

 1. Donošenje odluke o sređivanju imovinsko pravnih odnosa između OŠ Zemunik i Općine Zemunik,
 2. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu,
 3. Razno
 1. 1.). Donesena odluka o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za suvlasništvo nad šk. igralištem. Suglasnost će se uputiti Županijskoj skupštini na odobrenje.

 Ad 2.). Usvojeno Financijsko izvješće za 2015. godinu.

Ad 3.). Članovi šk. odbora upoznati sa zahtjevima škole upućenim Upravnom odjelu za društvene djelatnosti a u svezi postavljanja zaštitne ograde na ulazu u školu, postavljanju video nadzora, izmjeni vanjske i unutarnje stolarije i dobivanju energetskog certifikata.

Sjednica završila s radom u 13,20 sati.

                                 Zapisničar:                                                                  Predsjednik Šk. odbora:

                        Miljenka Prenđa Sarić                                                           Marijan Pranjić, prof.

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora

            IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

            ODRŽANE DANA 5. STUDENOGA 2015. GODINE S POČETKOM

            U 12 SATI

 

NAZOČNI: Marijan Pranjić, Marijana Dujak, Tina Perić, Dalibor Pinčić, Leo Nemet, ravnateljica škole i tajnica škole.

 NENAZOČNI: Ivica Šarić, Josip Marušić (opravdali izostanak).

 Usvojen Zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane dana 24. rujna 2015. godine.

 

                                                                        Dnevni red:

 

 1. Rješavanje prispjelih molbi za poslove:
 • Učitelja/ice prirode 1,5 sati tjedno, na određeno vrijem do povratka radnice s rodiljnog dopusta.
 • Učitelja/ice glazbene kulture, 6 sati tjedno, do dobivanja suglasnosti MZOS-a, odnosno na neodređeno vrijeme,

 

 1. Usvajanje Pravilnika o kućnom redu,
 2. Usvajanje Etičkog kodeksa,
 3. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta škole,
 4. Imenovanje povjerenstva za izvanučioničku nastavu,
 5. Imenovanje povjerenstva za popis imovine za 2015. godinu,
 6. Razno
 1. 1.). Za učitelja/icu prirode za 1,5 sati tjedno nastave do povratka radnice s rodiljnog dopusta primljena Jelena Lončar, dipl. ing. biologije.

- Za učitelja/icu glazbene kulture za 6 sati tjedno nastave do dobivanja suglasnosti MZOS-a primljen Grgo Ivković, sveučilišni prvostupnik glazbene pedagogije.

 

 1. 2. ). Usvojen Pravilnik o kućnom redu.
 2. 3.). Usvojen Etički kodeks.
 3. 4.). Usvojene izmjene i dopune Statuta škole.
 4. 5.). Povjerenstvo za izvanučioničku nastavu:

- razredni učitelj

- ravnateljica

- predstavnik roditelja

- predstavnik učenika (za učenike od V. do VIII. razreda - bez prava u odlučivanju).

 1. 6.). Imenovano je povjerenstvo za popis imovine za 2015. godinu i to:
 2. Ante Šare, predsjednik povjerenstva,
 3. Tomislav Paleka, član,
 4. Leo Nemet, član,
 5. Božo Bičić, član,
 6. Ivica Miljanić, član.

 

 1. 7.). Članovi upoznati da je s radom počela školska kuhinja. Prostor školske kuhinje iznajmljen po natječaju koji je bio objavljen na stranici Škole RAFAEL-u j. o. o za ugostiteljstvo i turizam iz Nina.

 

 

Sjednica završila s radom u 13,30 sati.

 

 

                           Zapisničar:                                                                       Predsjednik Šk. odbora:

 

                   Miljenka Prenđa Sarić                                                               Marijan Pranjić, prof.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007