^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Školski odbor

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

NAZOČNI:  Marijan Pranjić, Tina Perić, Josipa Stevanja, Tomislav Perić, Dalibor Pinčić, ravnateljica i tajnica škole.

NENAZOČNI: Marijana Dujak i Božidar Paleka  (opravdali izostanak).

 Pročitan Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 12. siječnja 2107. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom pročitan

                                                                  DNEVNI RED:

 Razmatranje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu matematike na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta,

 1. Donošenje Odluke o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za učitelja/icu povijesti.

Na isti nije bilo primjedbi.

Opširnije:Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 2. ožujka 2017.

Izvod iz zapisnika sa sjednice školskog odbora održane 12. siječnja 2017.

NAZOČNI: M. Pranjić, J. Stevanja, M. Dujak, D. Pinčić, T. Perić, T. Perić, B. Paleka, i ravnateljica B. Župan

NENAZOČNI: M. Prenđa Sarić, tajnica škole.

Predsjednik Školskog odbora pročitao je Zapisnik sa  konstituirajuće sjednice školskog odbora održane dana 9. siječnja 2017. godine. Na isti nije bilo primjedbi. Potom je predložio

                                                                                   DNEVNI RED:

 1. Rješavanje pristiglih molbi na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice s održavanja trudnoće.
 2. Razno

Ad 1.). Za učiteljicu razredne nastave, do povratka radnice s održavanja trudnoće jednoglasno primljena MARTINA KOTARŠĆAK, dijete poginulog hrvatskoga branitelja.

Ad 1.). O drugoj točki dnevnog reda nije se raspravljalo.

                                   Zapisničar:                                                                       Predsjednik Školskog odbora:

                      Josipa Stevanja, prof., v. r.                                                            Marijan Pranjić, prof., v. r.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu razredne nastave

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za učitelja/icu razredne nastave, na određeno vrijeme do povratka radnice s održavanja trudnoće,  objavljenog na mrežnim stranicama Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. prosinca 2016. godine, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 12. siječnja 2017. godine izabrana MARTINA KOTARŠČAK, magistra primarnog obrazovanja, dijete poginulog branitelja.                                         

                                                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                                                        Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja/icu matematike

                    Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za učitelja/icu MATEMATIKE, na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog dopusta,  objavljenog na mrežnim stranicama Škole i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 10. veljače 2017. godine, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 2. ožujka 2017. godine izabran TOMISLAV MARUŠIĆ, prvostupnik matematike.                                        

                                                                                                                                  Ravnateljica:

                                                                                                             Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč., v. r.

Obavijest o izboru kandidata za učitelja razredne nastave

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj  za učitelja/icu  razredne nastave na određeno vrijeme, do povratka radnice s održavanja trudnoće, objavljen dana 29. prosinca 2016. godine na stranicama Zavoda za zapošljavanje i stranici Osnovne škole Zemunik, da je na sjednici Školskog odbora održanoj dana 11. siječnja 2017. godine izabrana Martina Kotarščak, magistra primarnog obrazovanja, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

                                                                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                                                    Božena Župan, dipl. bibl. i dipl. uč.

Zapisnik povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika

Sastanak je započeo u 17:00  u prostorijama Osnovne škole Zemunik.

 

Prisutni:

 • Marin Pavičić, ravnatelj OŠ Vladimira Nazora-Škabrnja
 • Božena Župan, ravnateljica, OŠ Zemunik
 • Tomislav Paleka, razrednik 8. razreda OŠ Zemunik
 • Silvana Šalina, razrednica 8.a OŠ Nazora-Škabrnja
 • Anica Galešić, razrednica 8.b OŠ V. Nazora-Škabrnja
 • Hrvoje Ćurković, roditelj predstavnik 8. razreda OŠ Zemunik
 • Marina Ivković, roditelj predstavnik 8.a
 • Ivana Šegarić, roditelj predstavnik 8.b
 • Emma Dražić, učenica 8. razreda OŠ Zemunik
 • Anastazija Bubnjar, učenica 8.a
 • Lucija Kardum, učenica 8.b

 

Na osnovi članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, a na prijedlog Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja ravnatelj je imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika osmih razreda a to su ranije spomenute  prisutne osobe.

 

Sukladno članku 14. St. 6. Pravilnika obveze Povjerenstva su:

 

 • Donijeti odluku o datumu i sadržaju javnoga poziva za ekskurziju učenika
 • Odrediti datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda
 • Odabrati ponudu, na temelju prispjelih ponuda

 

Predsjednica povjerenstva; Anica Galešić je izvjestila prisutne članove povjerenstva da je na adresu škole pristiglo 7 ponuda u zatvorenoj omotnici koje će se otvoriti na ovom sastanku povjerenstva i između njih odabrati tri agencije koje će  biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira  ekskurzija.

Opširnije:Zapisnik povjerenstva  za izbor najpovoljnije ponude za ekskurziju učenika

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007