^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

NATJEČAJ

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. i 7/17) ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, 8. ožujka 2018. godine, donijela je Odluku o  raspisivanju

N A T J E Č A J A

za poslove:

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj na nedređeno  puno  radno vrijeme.

Opširnije:NATJEČAJ

Natječaj

Na osnovi članka 107. stavak 1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 12. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te članka 72. Statuta Osnovne škole ZEMUNIK, Zemunik Donji, ravnateljica Škole  raspisuje

                                                                   N A T J E Č A J

Za poslove:

 1. UČITELJA/ICE  MATEMATIKE, puno radno određeno vrijeme, do povratka radnice s neplaćenog dopusta,
 2. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog dopusta.

Opširnije:Natječaj

Natječaj

Na osnovi članka 107. stavak 1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članka 12. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te članka 72. Statuta Osnovne škole ZEMUNIK, Zemunik Donji, ravnateljica Škole  raspisuje

                                                  N A T J E Č A J

 Za poslove:

 1. UČITELJA/ICE PRIRODE, na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) 1,5 sati nastave odnosno 3 sata ukupnog tjednog zaduženja.

Opširnije:Natječaj

Zapisnik školskog odbora

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK

         ZEMUNIK DONJI

KLASA: 003-06/17-01-10

 1. BROJ: 2198-1-46/17-01

Zemunik, 10. srpnja 2017.

 

 

                               IZVOD IZ ZADISNIKA SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA

 1. SRPNJA 2017. GODINE S POŠETKOM U 9,30 SATI

 

NAZOČNI: M. Pranjić, J. Stevanja,  M. Dujak, D. Pinčić, tavnateljica i tajnica.

NENEZOČNI: Tomislav Perić, Tina Perić (opravdano).

 

                                                              DNEVNI RED:

 

 1. Usvajanje Pravilnika o radu školske knjižnice,
 2. Usvajanje Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera,

Na početku sjednice pročitan Zapisnik školskog odbora od 25. svibnja 2017. godine. Na isti nije bilo primjedbi.

Ad. 1). Usvojen Pravilnik o radu školske knjižnice.

Ad 2. Usvojen Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Ad. 3.). Članovi Šk. odbora upoznati sa brojem odjela, koji ostaje nepromijenjen iako ima naznaka da će se u školu u novoj šk. godine upisati 6 do 10 učenika. Donesena je Odluka o dopuni Plana nabave za 2017. godinu.

Sjednica završila u 10,15 sati.

 

                                               Zapisničar:                                                   Predsjednik Šk. odbora:

                                 Miljenka Prenđa Sarić                                                Marijan Pranjić, prof.

POZIV ŠO

     Pozivate se da dana 7. srpnja 2017. godine (petak) prisustvujete sjednici Školskog odbora koja će se održati s početkom u 9,30 sati.

                                                            DNEVNI RED: 

 1. Usvajanje Pravilnika o izricanju pedagoških mjera,
 2. Usvajanje Pravilnika o radu školske knjižnice,
 3. Razno

 

                                                                                                      Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                                 Marijan Pranjić, prof.

 

POZIV

 

                                                                         P  O  Z  I  V

       Pozivate se da dana 25. svibnja 2017. godine (četvrtak) nazočite sjednici Školskog odbora koja će održati s početkom u 12 sati  sa slijedećim

                                                                    DNEVNIM REDOM:

 1. Prijedlog Statutarnih izmjena usklađenih sa Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 2. Usvajanje Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 3. Izmjene Ugovora o radu za A. E. i M. K.
 4. Razno

                                                                                                                                Predsjednik Šk. odbora:

                                                                                                                                  Marijan Pranjić, prof.

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007