^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Natječaj za radno mjesto: Učitelj hrvatskog jezika

Na osnovi članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 12. stavak 2.  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 79. Statuta škole, ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, raspisuje

N A T J E Č A J

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove:

 

- UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA (M/Ž), 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (1 godina),

Opširnije:Natječaj za radno mjesto: Učitelj hrvatskog jezika

Natječaj za radno mjesto: Učitelj povijesti

Na osnovi članka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 12. stavak 2.  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te članka 79. Statuta škole, ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, raspisuje

N A T J E Č A J

stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za poslove:

 

- UČITELJA POVIJESTI (M/Ž), 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (1 godina),

Opširnije:Natječaj za radno mjesto: Učitelj povijesti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK
ZEMUNIK DONJI

KLASA: 602-01/14-01/61
UR. BROJ: 2198-1-46/14-02

Zemunik, 8. kolovoza 2014.

     Na temelju članka 127. i članka 165. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 126/12. – pročišćeni tekst i 94/13.) te članka 68. Statuta, Školski odbor Osnovne škole Zemunik, Zemunik Donji, r a s p i s u j e

N A T J E Č A  J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

Opširnije:Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007