Školski-odbor

Školski_odbor

Zaključci sa sjednice šk. odbora održane 19.11.2020.
Poziv(19.11.2020.)
Zaključci sa sjednice šk. odbora održane 04.11.2020.
Dopuna za sjednicu šk.odbora (04.11.2020.)
Poziv( 04.11.2020.)
Zaključci sa sjednice šk. odbora održane 01.10.2020.
Poziv (01.10.2020.)
Zaključci sa sjednice šk. odbora održane 11.08.2020.
Poziv (11.08.2020.)
Zaključci sa sjednice šk.odbora održane 25.02.2020.
Poziv (25.02.2020.)
Poziv (17.02.2020.)
Zaključci sa sjednice šk. odbora održane 16.12.2019.
Poziv (16.12.2019.)
Zapisnik sa sjednice šk. odbora održane 24.9.2019.
Zapisnik sa sjednice šk. odbora održane 26.8.2019.
Poziv (16.8.2019.)
Izvod iz zapisnika sa sjednice šk. odbora održane 11.7.2019.
Poziv (11.09.2019)
Poziv (17.01.2019.)
Poziv (20.11.2018.)
Izvod iz zapisnika sa sjednice šk.odbora održane 29.10.2018.
Izvod iz zapisnika sa sjednice šk.odbora održane 27.9.2018.  
Poziv (9.10.2018.)  
Izvod iz zapisnika sa sjednice šk.odbora održane 15.5.2018.
Poziv (13.4.2018.)
Poziv (27.3.2018)
Poziv(14.12.2017.)  
Poziv (22.9.2017.)

Izvod iz zapisnika sa sjednice šk. odbora održane 18.9.2017.

Poziv (18.9.2017.)

 Poziv

 
Izvod iz zapisnika sa sjednice šk. odbora održane 23. kolovoza 2017.