^Povratak na vrh
 
 
 
Get Adobe Flash player

e-Dnevnik

 

 

Okvirni vremnik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike

Školski kalendar

Školska kuhinja

Napomena: Škola ima pravo izmjene jelovnika u slučaju poteškoća s dostavom namirnica.

Popis udžbenika

Dokumenti

Poveznice

Kriteriji vrednovanja

Kriteriji i elementi vrednovanja 2020./2021.

Kriteriji i elementi vrednovanja

1. razred – Martina Vanjak

 

2. razred – Nikolina Orlović Vunić

 

3. razred – Tina Perić

 

4. razred – Božica Baždarić

 

Hrvatski jezik -  Josipa Stevanja

 

Hrvatski jezik - Martina Krnčević

 

Glazbena kultura - Diana Dundović

 

Likovna kultura - Davorka Martinović

 

Engleski jezik - Ivana Turić

 

Engleski jezik - Marina Žilić

 

Matematika - Tomislav Marušić

 

Biologija - Marijan Pranjić

 

Priroda/Biologija - Ana Barić

 

Kemija - Tatjana Bajlo

 

Fizika - Mirjana Perić

 

Tehnička kultura - Mirjana Perić

Geografija - Ante Šare

Povijest - Ante Šare

 

Tjelesna i zdravstvena kultura - Božo Bičić

 

Informatika - Jelena Mandić

 

Talijanski jezik - Mirjana Bobić

Njemački jezik - Marina Žilić
Osnovna škola Zemunik, Donji Zemunik Ulica 1, 23 222 Zemunik, Tel: 023/351-007